BEZPEČNOSTNÍ - PANIKOVÉ KOVÁNÍ A ZÁMKY

V kategorii paniková kování nabízíme širokou škálu kování. Panikový zámek umožňuje bezpečné a rychlé otevření dveřního křídla nebo křídel v případě ohrožení jako je požár nebo jiná nestandardní událost. Jsou určena do míst s velkou frekvencí pohybu osob a řeší požadavky na nouzové východy, požární únikové cesty atd. Speciální provedení panikového kování umožňuje bezpečné použití do budov s pohybem dětí a osob se sníženou pohyblivostí.

PANIKOVÉ ZÁMKY

jsou konstruovány tak, aby pouhým stiskem kliky nebo svislé panikové hrazdy odemkly a otevřely dveře přestože není k dispozici klíč, kterým lze uzamčený zámek otevřít.

Panikové kování se jednoduše nainstaluje na jednokřídlové i dvoukřídlové dveře, standardní nebo protipožární dveře.

Panikové zámky nebo sady panikových zámků a kování v novostavbách i při rekonstrukcích jsou vyžadovány stále častěji. V některých případech s ohledem na charakter stavby jsou zámky dokonce povinné pro kolaudaci. Kování pro únikové východy vyhovují platným českým a evropským normám.